Rekrutacja na stanowisko koordynatora reintegracji społeczno –zawodowej

„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna zaprasza do składania  ofert na stanowisko koordynatora reintegracji społeczno –zawodowej  w Centrum Integracji Społecznej w Miastku na okres trwania projektu Mam pracę — mam przyszłość .

Oferta obejmuje:

– Zatrudnienie na czas określony
– Koordynację procesu integracji społeczno- zawodowej uczestników CIS
– Nadzór nad wolontariatem wzajemnym uczestników CIS
– Koordynacja i realizacja działań aktywizujących
– Nadzór nad realizacją Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego uczestników CIS

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Doświadczenie w realizacji działań aktywizujących i wolontariatu
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty (CV i list motywacyjny) prosimy składać do dnia 01.09.2018 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl  lub osobiście w biurze Stowarzyszenia w Miastku, ul. Gen. Maczka 10

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w CIS Miastko

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonywania zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.07.2018 do 31.12.2019r.

Oferta obejmuje:

– Przeprowadzenie rekrutacji osób do udziału w projekcie

– Prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu

– Prowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu

– Monitorowanie sytuacji zawodowej absolwentów CIS

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe
 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (30%), doświadczenie (20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (50%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 31.08.2018 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl

Poszukiwany radca prawny

Rekrutacja na stanowisko
osoby ds. prowadzenia porad prawnych
w CIS Miastko

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia porad prawnych w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018r.

Oferta obejmuje:

– Przeprowadzenie indywidualnych porad prawnych
– Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i sądowych

Wymagania:

 • Samodzielna praktyka w prowadzeniu porad prawnych (co najmniej 5 lat)
 • Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim doświadczenie (30%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (70%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 28.12.2017 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl

 

 

 

Poszukujemy opiekuna zawodu – pracownika szwalni!

Rekrutacja na stanowisko
opiekuna zawodu – pracownik szwalni

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik szwalni w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 02.12.2017 do 31.05.2018r.

Oferta obejmuje:

 1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu pracownik szwalni, a w szczególności w zakresie:
 2. prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
 3. stosowania przepisów BHP,
 4. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac szwalniczych
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami szwalniczymi
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach szwalniczych 20%, kierowaniu pracami szwalniczymi 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 27.11.2017 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

 

 

Opiekunowie zawodu poszukiwani!

Spółdzielnia socjalna „Build-up” będąca partnerem w projekcie „Mam pracę-mam przyszłość” poszukuje opiekunów zawodu dla stanowisk – pracownik budowlany, kucharz, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych oraz pracownik szwalni. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Rekrutacja na stanowisko
opiekuna zawodu – pracownik budowlany

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik budowlany w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.08.2017 do 31.12.2017r.

 Oferta obejmuje:

 1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu pracownik budowlany, a w szczególności w zakresie:
 2. prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
 3. stosowania przepisów BHP,
 4. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac budowlanych
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach budowlanych 20%, kierowaniu pracami budowlanymi 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 30.06.2017 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko


Rekrutacja na stanowisko
opiekuna zawodu – kucharz

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie kucharz w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.07.2017 do 24.10.2017r.

 Oferta obejmuje:

 1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu kucharz, a w szczególności w zakresie:
 2. prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
 3. stosowania przepisów BHP,
 4. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe w kuchni
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami w kuchni
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym zawodowe w kuchni 20%, w kierowaniu pracami w kuchni 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 26.06.2017 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko


Rekrutacja na stanowisko
opiekuna zawodu
– opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 10.07.2017 do 23.10.2017r.

 Oferta obejmuje:

 1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:
 2. prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
 3. stosowania przepisów BHP,
 4. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe w pracy jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami opiekunów
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 20%, kierowaniu pracami opiekunów 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 26.06.2017 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko


Rekrutacja na stanowisko
opiekuna zawodu – pracownik szwalni

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik budowlany w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.08.2017 do 31.12.2017r.

 Oferta obejmuje:

 1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu pracownik szwalni, a w szczególności w zakresie:
 2. prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
 3. stosowania przepisów BHP,
 4. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:

 • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac szwalniczych
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami szwalniczymi
 • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach szwalniczych 20%, kierowaniu pracami szwalniczymi 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 30.06.2017 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko


Pliki i formularz do Pobrania:
(.docx)
opiekun zawodu – pracownik szwalni
opiekun zawodu – pracownik budowlany
opiekun zawodu – opiekun os. starszych i niepełnosprawnych
opiekun zawodu – kucharz
formularz ofertowy

(.pdf)
opiekun zawodu – pracownik szwalni
opiekun zawodu – pracownik budowlany
opiekun zawodu – opiekun os. starszych i niepełnosprawnych
opiekun zawodu – kucharz
formularz ofertowy

Poszukujemy Specjalisty do Spraw Wyrównywania Deficytów Edukacyjnych!

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna poszukuje Specjalisty do spraw wyrównywania deficytów edukacyjnych, zachęcamy do składania ofert za pomocą formularza ofertowego dostępnego poniżej.

Specjalista do spraw wyrównywania deficytów edukacyjnych

Oferty prosimy na adres mailowy : cis@teenchallenge.pl
Formularz ofertowy – pdf
Formularz ofertowy – doc

 


Projekt współfinansowany z Europejsiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej wykonywania następujących usług w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.03.2017 do 31.12.2018r.

Doradca zawodowy

Coach

Terapeuta

Psycholog

Pracownik socjalny

Porady prawne

Koordynator reintegracji

Instruktor zawodu

Informatyk

Specjalista do spraw wyrównywania deficytów edukacyjnych

Oferty prosimy składać do dnia 17.02.2017 r. na adres mailowy : cis@teenchallenge.pl za Formularz ofertowy – pdf
Formularz ofertowy – doc

 


Projekt współfinansowany z Europejsiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt „Mam pracę – mam przyszłość”

Projekt będzie się odbywał w okresie 02.01.2017 – 04.06.2023, jest adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
– osoby długotrwale bezrobotne zakwalifikowane  do III profilu pomocy
– osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
– osoby z niskim wykształceniem (podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym lub bez zawodu)

Projekt jest skierowany do grupy 216 bezrobotnych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin Miastko, Trzebielino i Koczała, które zostaną objęte działaniami Centrum Integracji Społecznej (CIS). Uczestnicy są objęci programem CIS przez okres 6 m-cy.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  Projekt obejmuje aktywizację społeczną, w tym doprowadzenie do zmiany sposobu myślenia, podjęcia działań społecznych i wolontariatu wzajemnego, wzmocnienie umiejętności gospodarowania czasem i finansami , a także samodzielności uczestników oraz  zawodową, w tym podniesienie umiejętności w zakresie skutecznego poszukiwania pracy, zwiększenie lub zmianę umiejętności zawodowych  poprzez szkolenia i warsztaty zawodowe zakończone uzyskaniem certyfikatu, wyposażenie uczestników w kompetencje cyfrowe.

Program CIS obejmuje:

– działania aktywizujące,  w tym kształtowanie postaw społecznych poprzez udział w wolontariacie wzajemnym,  zajęciach integracyjnych i warsztatach rękodzielniczych
– spotkania grupowe i indywidualne z psychologiem i coachem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym oraz terapeuta, uczestnicy będą też mogli skorzystać z pomocy prawnej
–  szkolenia zawodowe, umożliwiające zmianę profilu zawodowego lub jego rozwinięcie
– warsztaty zawodowe umożliwiające doskonalenie owych umiejętności
– szkolenia z kompetencji cyfrowych niezbędnych do szukania pracy  i ubiegania się o pracę.

Projektem w zakresie niezbędnym do aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników zostaną objęte także osoby spokrewnione lub niespokrewnione z uczestnikami (20 osób) mający wpływ na niepodejmowanie przez nich decyzji o aktywności zawodowej. Osoby te będą mogły wziąć udział w spotkaniach integracyjnych.