Archiwum kategorii: Uncategorized

Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na
lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad
osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od
10.02.2021 do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
– Doświadczenie zawodowe w pracy jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
– Doświadczenie w kierowaniu pracami opiekunów
– Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub
wykluczonymi społecznie
– Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie
(70%, w tym w pracach jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 20%, kierowaniu
pracami opiekunów 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz
zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 26.02.2021 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej
„BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w CIS Miastko

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonywania zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
– Przeprowadzenie rekrutacji osób do udziału w projekcie
– Prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu
– Prowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu
– Monitorowanie sytuacji zawodowej absolwentów CIS

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe
• Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (30%), doświadczenie (20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (50%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 30.09.2020 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl

Rekrutacja na stanowisko informatyka – instruktora zajęć komputerowych w CIS Miastko

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć komputerowych w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2023 r. Zadanie będzie obejmowało przeprowadzenie szkolenia 36 godzin dla grupy około 10 osób.
Oferta obejmuje:
– Prowadzenie zajęć z zakresu obsługi komputera i nauka obsługi podstawowych programów komputerowych (MS Word, Excel itp.)
– Prowadzenie zajęć z zakresu wyszukiwania informacji o pracy w Internecie
– Prowadzenie zajęć z zakresu przygotowania na komputerze dokumentów i pism, w tym CV i listu motywacyjnego
Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe
• Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (30%), doświadczenie (20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (50%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2020 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl

Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – spawacz

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie SPAWACZ w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2023 r..
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu spawacz, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
• Doświadczenie zawodowe w spawaniu
• Doświadczenie w kierowaniu pracami w spawalni
• Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym zawodowe w kuchni 20%, w kierowaniu pracami w kuchni 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2020 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
• Doświadczenie zawodowe w pracy jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
• Doświadczenie w kierowaniu pracami opiekunów
• Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 20%, kierowaniu pracami opiekunów 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2020 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – pracownik szwalni

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik szwalni w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 21.01.2020 do 31.07.2020r.
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu pracownik szwalni, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
• Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac szwalniczych
• Doświadczenie w kierowaniu pracami szwalniczymi
• Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach szwalniczych 20%, kierowaniu pracami szwalniczymi 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 20.01.2020 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – pracownik budowlany

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik budowlany w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 21.01.2020 do 31.07.2020r.
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu pracownik budowlany, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
• Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac budowlanych
• Doświadczenie w kierowaniu pracami budowlanymi
• Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach budowlanych 20%, kierowaniu pracami budowlanymi 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 20.01.2020 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonywania zadań pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 15.05.2019 do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
– Przeprowadzenie rekrutacji osób do udziału w projekcie
– Prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu
– Prowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu
– Monitorowanie sytuacji zawodowej absolwentów CIS

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe
• Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (30%), doświadczenie (20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (50%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.08.2019 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl

Rekrutacja na stanowisko terapeuty

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonywania usługi terapeutycznej w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 15.05.2019 do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
– Przeprowadzenie rozmów kwalifikujących do grup zawodowych
– Prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu
– Prowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe
• Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (30%), doświadczenie (20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (50%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.05.2019 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl

Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. wyrównywania deficytów edukacyjnych

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć dotyczących wyrównywania deficytów edukacyjnych w Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 15.05.2019 do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
– Prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu
– Prowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu

Wymagania:
• Wykształcenie kierunkowe pedagogiczne
• Ukończony kierunek studiów oligofrenopedagogika
• Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie
• Doświadczenie w zakresie szkoleniowym
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (30%), doświadczenie (20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (50%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.05.2019 r. na adres mailowy cis@teenchallenge.pl