Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – spawacz

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie SPAWACZ w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2023 r..
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu spawacz, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
• Doświadczenie zawodowe w spawaniu
• Doświadczenie w kierowaniu pracami w spawalni
• Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie
• Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym zawodowe w kuchni 20%, w kierowaniu pracami w kuchni 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 15.06.2020 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *