Rekrutacja na stanowisko opiekuna zawodu – opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na
lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad
osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od
10.02.2021 do 31.12.2023r.
Oferta obejmuje:
1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych, a w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
b) stosowania przepisów BHP,
2. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:
– Doświadczenie zawodowe w pracy jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
– Doświadczenie w kierowaniu pracami opiekunów
– Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub
wykluczonymi społecznie
– Elastyczność, sumienność i kreatywność
Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie
(70%, w tym w pracach jako opiekun osób starszych i niepełnosprawnych 20%, kierowaniu
pracami opiekunów 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz
zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).
Termin i miejsce składania ofert:
Oferty prosimy składać do dnia 26.02.2021 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej
„BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *