Poszukujemy opiekuna zawodu – pracownika szwalni!

Rekrutacja na stanowisko
opiekuna zawodu – pracownik szwalni

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mam pracę – mam przyszłość”, finansowanego z RPO EFS na lata 2014-2020 Spółdzielnia Socjalna „BuildUp”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opieki nad osobami biorącymi udział w przygotowaniu zawodowym do pracy w zawodzie pracownik szwalni w ramach Centrum Integracji Społecznej w Miastku w okresie od 02.12.2017 do 31.05.2018r.

Oferta obejmuje:

  1. Nadzór nad uczestnikami przygotowującymi się wykonywania zawodu pracownik szwalni, a w szczególności w zakresie:
  2. prawidłowości i terminowości wykonywania zadań,
  3. stosowania przepisów BHP,
  4. Kontrolę frekwencji uczestników na warsztatach zawodowych

Wymagania:

  • Doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu prac szwalniczych
  • Doświadczenie w kierowaniu pracami szwalniczymi
  • Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
  • Elastyczność, sumienność i kreatywność

Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę przede wszystkim wykształcenie (10%), doświadczenie (70%, w tym w pracach szwalniczych 20%, kierowaniu pracami szwalniczymi 30%, w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 20%), oraz zaproponowana cena za godzinę pracy (20%).

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty prosimy składać do dnia 27.11.2017 r. w formie papierowej w biurze Spółdzielni Socjalnej „BuildUp” w Miastku, ul. Gen. Maczka 10, 77-200 Miastko

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *